Naša kompanija se profilisala kao ‘one stop shop’ za vlasnike nekretnina koji žele da su sigurni da će njihova imovina biti održavana po najvišim standardima struke i potpuno u skladu sa pozitivnim propisima, što će njima omogućiti optimizaciju i predvidivost troškova, kao i fokusiranje na osnovnu delatnost.

Redovno, preventivno ali i incidentno održavanje svih podsistema koji su neophodni za funkcionisanje nekog objekta.

Aktivnosti se obavljaju kako u samom objektu kroz redovno i generalno čišćenje i pranje i isporuku galanterije za mokre čvorove tako i van objekta.

Kompletna briga o zelenilu u i van objekta klijenta kroz redovno i sezonsko košenje, odvoz pokošene trave, brigu o sadnicama kroz preventivno i redovno đubrenje, okopavanje, seču i orezivanje.

Svakodnevna kapilarna distribucija robe po teritoriji cele Srbije kao platforma za brzu odzivnost i niže operativne troškove tehničkog održavanja i rešavanja incidenata na dislociranim punktovima.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, usluge video nadzora, recepcije, menjanje sijalica, administracija određenih ugovornih odnosa našeg klijenta sa trećim licima i drugo.