usluge transportaVremenom smo sa svojim aktivnostima postali prisutni na celoj teritoriji Srbije i javila se potreba za svakodnevnom komunikacijom između centrale koja je u Beogradu i poslova koji su dislocirani.

Kako bi osigurali kvalitet, prisutnost i odzivnost i kako bi naši klijenti mogli da budu sigurni da se o njima odgovorno i svakodnevno brinemo, ušli smo u posao kapilarne distribucije određenog tipa robe.Time smo obezbedili dodatni prihod a posredno uslugu održavanja imovine naših klijenata održali na konkurentnom nivou, eliminišući bilo kakve troškove prevoza do njih.

Iskoristili smo mogućnost sinergije i obezbedili zadovoljstvo korisnika naših usluga.