sigurnost na radu

Sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu

Cenjeni korisnici, podsećamo da u postupku inspekcijskog nadzora, inspektor rada takođe ima pravo da: pregleda opšte i pojedinačne akte, evidencije i drugu dokumentaciju, sasluša i uzima izjave od odgovornih lica, pregleda poslovne prostorije, objekte, postrojenja, uređaje, sredstva i opremu za ličnu zaštitu, predmete, robu i sl, preduzima druge radnje za koje je ovlašćen drugim propisima…