profesionalni upravnik“Profesionalno upravljanje” u Srbiji je, izmedju ostalog, proces podizanja svesti o važnosti brige o zgradama u kojima živimo. Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. glasnik RS, br. 104/2016 | >>Preuzmi tekst Zakona<<) , definisana su prava i obaveze stanara i profesionalnog upravnika zgrade. Održavanjem zgrade u skladu sa ovim Zakonom, povećavate vrednost Vaših stanova.
Predlažemo da sa našim timom profesionalnih upravnika svoju zgradu uredite u skladu sa Zakonom o održavanju stambenih zgrada i izbegnete sve kazne koje su propisane neizvršavanjem ovih obaveza.

 • Registracija Stambene Zajednice (ukoliko je Stambena Zajednica registrovana, vrši se dopuna dokumentacije) i dobijanje matičnog broja Stambene Zajednice

  Isticanje rešenja o registraciji stambene zajednice na vidno mesto u stambenoj zgradi; sve troškove registracije snosi profesionalni upravnik / organizator profesionalnog upravljanja.

 • Izrada pečata Stambene Zajednice

  Sve troškove izrade pečata snosi profesionalni upravnik / organizator profesionalnog upravljanja.

 • Podnošenje zahteva i dobijanje PIB-a

 • Podnošenje prijave za registraciju Pravila vlasnika

  Ukoliko skupština stanara sačini navedena pravila

 • Otvaranje tekućeg računa u poslovnoj banci

  Na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice, raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa.

 • Call Center za sve prijave i kvarove od 0 do 24h

  Pružamo Vam usluge kol centra, gde bi svi stanovnici zgrade bili u mogućnosti da izvrše prijavu o kvarovima, ulože žalbe i sugestije, ali takođe dobiju informacije iz oblasti održavanja i upravljanja.

 • Hitne intervencije

  Komunikacija sa javnim komunalnim preduzećima u slučaju većih kvarova ili havarija.
  Organizovanje radova hitnih intervencija; na osnovu primljene prijave obaveštavanje nadležnih organa o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa.

 • Profesionalna podrška iz svih oblasti održavanja i upravljanja

  Organizacija i sprovođenje tekućih, investicionih i radova hitnih intervencija.
  Investicioni radovi organizuju se i sprovode prema odluci Skupštine, uz dostavljanje kompletne projektne dokumentacije ili organizovanja nabavke usluge projektovanja, pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti.
  Rukovođenje profesionalnim timom koji je angažovan na poslovima održavanja, kontrola kvaliteta izvedenih radova.

 • Zastupanje interesa Stambene Zajednice kod nadležnih organa

  Ovakva usluga podrazumeva zastupanje SZ za sva neophodna rešenja i odgovore koji su od značaja za SZ u celini ili doneti odlukom SZ.

 • Praćenje izmena i dopuna Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

  Aktivnost koja je neophodna kako bi Profesionalni Upravnik pravovremeno reagovao i uskladio obaveze SZ sa zakonom izbegavajući prigovor ili kaznu

 • Praćenje rada skupštine Stambene Zajednice i davanje sugestija

  Komunikacija sa predstavnicima Skupština stanara
  Prisustvo sastancima Skupštine stanara, organizacija sastanaka i vođenje zapisnika.
  Priprema, distribucija i isticanje javnih obaveštenja i odluka Skupštine na oglasnim tablama zgrada.

 • Vodi evidenciju o posebnim delovima zgrade

  Popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i njihovo označavanje, uspostavljanje i vođenje evidencije o vlasnicima posebnih delova, i licima kojima su zajednički ili posebni delovi izdati u zakup.

 • Izrada i tumačenje izveštaja o održavanju

  Dostavljanje skupštini stambene zajednice program održavanja i staranje o njegovoj realizaciji.

 • Izrada i tumačenje izveštaja i evidencija

  Vođenje evidencije o prihodima i rashodima stambene zajednice, o svim prilivima i rashodima shodno izvršenim aktivnostima na objektu.
  Priprema budžeta i njegovog raspoređivanja po stavkama.
  Izrada završnog računa i podnošenje poreske prijave stambene zajednice u slučaju da ista ostvaruje prihod po osnovu rentiranja zajedničkih delova.

 • Izdavanje i distribucija uplatnica vlasnicima stanova uz korišćenje odgovarajućeg facility management softvera

  Gde je vaša briga samo Vaš račun.

 • Praćenje uplata i dugovanja, uz korišćenje odgovarajućeg facility management softvera

  Praćenje uplata, obračunavanje neizmirenih računa, slanje opomena.
  Prinudna naplata potraživanja stambene zajednice

 • Izrada Plana Investicionog održavanja i Izrada poziva za dostavljanje ekonomski najpovoljnije ponude

  Specifikacija potrebnog materijala i potrebnih usluga i opisa radova, prosleđivanje zahteva za ponudom adekvatnim kompanijama u domenu neophodne delatnosti, i analiza nekoliko ponuda za nabavku materijala, izvođenje radova, vanredne popravke i sl. Kontrola izvođenja radova do potpisivanja primopredajnog zapisnika.

 • Stručna pomoć profesionalnog tima i predlaganje mera uštede energije i povećanja kvaliteta uslova života

  Davanje predloga i sugestija za smanjenje potrošnje energije i samim tim i smanjenje vaših troškova. Naš iskusni tim poseduje licence za obavljanje poslova energetske efikasnosti i ima višegodišnje iskustvo.

 • Briga o kućnom redu

  Kačenje pravila kućnog reda na vidnom mestu u zgradi i praćenje poštovanja istog od strane stanara.

Pogledajte srodne tekstove